Inner Spectators Capella de la Misericordia


«Inner spectators» d’Icouldbeyou vol integrar en un espai d’art com la capella de la Misericòrdia a Palma diferents llenguatges, formes, sons, sensacions… és una proposta inspirada en el teatre com a manifestació multisensorial. Per aconseguir-ho, la mostra es converteix en un espai habitat amb objectes fetitxe i mobles vells que el públic pot aportar. Un espai de convivència i interacció directa amb els performers que cada dia habitaran la sala, i formaran part, amb la seva presència, de la instal·lació.

És la continuació d’un projecte Icouldbeyou, que es presentà en l’estat inicial al Royal College of Arts de Londres. Un concepte que s’ha ampliat i desenvolupat a partir de les col·laboracions amb l’artista afincada a Madrid Gabriela Solini, i amb l’escriptor i poeta Biel Mesquida, aportant una peça experiencial conjunta en format de videocreació.


«Inner spectators» de Icouldbeyou pretende integrar en un espacio de arte como la capilla de la Misericòrdia en Palma diferentes lenguajes, formas, sonidos, sensaciones… es una propuesta inspirada en el teatro como manifestación multisensorial. Para ello la muestra se convierte en un espacio habitado con objetos-fetiche y muebles viejos que el público puede aportar. Un espacio de convivencia e interacción directa con los performers que cada día habitarán la sala, formando parte, con su presencia, de la instalación.

Es la continuación de un proyecto Icouldbeyou, presentado en su estado inicial en el Royal College of Arts de Londres. Un concepto que se ha ampliado y desarrollado a partir de las colaboraciones con la performer afincada en Madrid Gabriela Solini, y del escritor y poeta Biel Mesquida, generando una pieza conjunta y experiencial en formato de video-creación.


“Inner spectators”, by Icouldbeyou, seeks to integrate different languages, forms, sounds, sensations… in an artistic space such as the Chapel of the Misericordia in Palma. It is an approach inspired in theatre as a multi-sensorial show. For this, the exhibition is transformed into a space inhabited by fetish objects and old furniture that the audience can provide. It is a space of coexistence and direct interaction with the performers that will live in the room each day, being part, with their presence, of the installation.

It is a continuation of a project, Icouldbeyou, presented in its original state at the Royal College of Arts in London. This project has been amplified and developed thanks to the collaboration with the performer Gabriela Solini, settled in Madrid, and the writer and poet Biel Mesquida, providing a joint experiential piece in a video-creation format.

icouldbeyou
pseudoproductora de arte / info@icouldbeyou.org